Segregation

Segregation
Segregation
Beskrivning av Segregation

Det talas mycket om segregation men vad betyder begreppet egentligen? Och vad menas med att exempelvis vissa platser är segregerade och vad gör segregationen med oss? Jonas Lindström presenterar en översikt av segregation utifrån såväl aktuella som historiska perspektiv och sätter det i relation till både det vardagliga och det vetenskapliga. Läs mer Förutom att boken redogör för segregationsbegreppets bakgrund orsaker konsekvenser och teoretiska betydelser tar den upp segregation som samhällsproblem som finns mitt ibland oss. Frågan är dock för vem som segregation är ett problem. Boken manar till reflektion kring ett begrepp som emellanåt vilseleder oss i tron att tillståndet i samhället är på ett visst sätt och inte på ett annat. Boken Segregation riktar sig till såväl en allmänt samhällsintresserad läsare som till universitetsstudenter inom exempelvis sociologi socialt arbete (särskilt med inriktning mot samhällsarbete i storstadsmiljö) kulturgeografi och samhällsplanering men också till studenter på folkhögskolor och andra utbildningar. Sagt om boken ”På ett övertygande sätt vägleder författaren oss genom begreppets historia och mångtydighet samt relaterar det till det svenska samhället och samtida sociologisk teoribildning. Med hjälp av bokens olika exempel bland annat från populärkulturens och sportens värld blir begreppet segregation beGreppbart och lättare att förstå.” Hassan Sharif fil.dr i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Om författarna Jonas Lindström är filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling inkluderings- och exkluderingsprocesser samt hur platsen vi bor på formar oss.

Läs mer om Segregation...


Sök bästa pris på Segregation hos: