Se vad jag kan! – Kartläggning i matematik

Se vad jag kan! – Kartläggning i matematik
Se vad jag kan! – Kartläggning i matematik
Beskrivning av Se vad jag kan! – Kartläggning i matematik

Se vad jag kan är ett kartläggningsmaterial för att snabbt ta reda på vilken matematisk nivå en nyanländ (eller för dig ny) elev befinner sig på. Materialet är utarbetat av Madeleine Löwing som har forskat såväl inom utvärdering av matematikkunskaper som inom språk och kultur i matematikundervisningen. KORT OCH LÄRARHANDLEDNING  Materialet består av 84 kort samt en lärarhandledning med tillhörande digital del. Korten utgör utgångspunkt för ett matematiskt samtal med eleven. På ena sidan av kortet finns en matematikuppgift som eleven ska lösa. På baksidan av samma kort har du som lärare frågor och tips om vad du ska iaktta vid din bedömning. Materialet testar de mest grundläggande matematikkunskaperna och är indelat i fyra områden. Aritmetik Bråk och decimaltal Mätning och geometri Algebra  Korten finns även med siffror på arabiska och farsi. Att få räkna med de siffror som eleven är van vid är avgörande för att eleven ska kunna visa sina kunskaper. Lärarhandledningen ger dig konkreta råd för att komma igång med materialet. I den digitala delen finns en fördjupad beskrivning av materialet och strukturscheman där du kan markera var eleven befinner sig i sin matematikutveckling. Vidare finns, på ett stort antal språk, en lista på begrepp som används vid samtalet kring uppgifterna. Där finns även utdrag ur Madeleine Löwings bok Kulturmöten i matematikundervisningen. FOKUS PÅ GRUNDSKOLANS CENTRALA INNEHÅLL  Materialet omfattar den grundläggande matematik som beskrivs i grundskolans centrala innehåll. Se vad jag kan är avsett för kunskapskartläggning av nyanlända elever men kan med fördel användas av speciallärare och klasslärare som vill ta reda på nya elevers kunskaper.

Läs mer om Se vad jag kan! – Kartläggning i matematik...


Sök bästa pris på Se vad jag kan! – Kartläggning i matematik hos: