Schumann Harald Global Nedräkning

Schumann Harald Global Nedräkning
Schumann Harald Global Nedräkning
Beskrivning av Schumann Harald Global Nedräkning

Globaliseringen har nått en ny dimension. Ett världssamhälle är på väg att uppstå. Folk och stater är tätt bundna till varandra i ett helt nytt ömsesidigt beroende. Men det nya systemet är oroväckande instabilt:
finansmarknaderna står inför en kollaps. Det växande energibehovet skapar konflikter om olja och gas. Klimatförändringarna hotar miljoner människor världen över.
Redan i början av 1900-talet insåg man att världens länder var så tätt knutna till varandra att krig enbart skulle vara irrationellt och kontraproduktivt. Trots detta ledde starka nationella krafter till de båda världskrigen två fruktansvärda bromsklossar för gränsöverskridande samarbete.
Kommer politiska konflikter i framtiden än en gång att blockera en fredlig utveckling och stå i vägen för en lösning av de miljöproblem som berör världen idag?
Räcker tiden för att ställa om vår livsföring? Kan det bli krig om energikällorna?
Dessa frågor ställer sig författarna genom att peka på
och försöka finna lösningar på framförallt tre olika områden: klimatfrågan finanskrisen och snedfördelningen av resurser i världen.
Med analytisk skärpa och stor kunskap lyfter Christiane Grefe och Harald Schumann fram några av de stora framtidsuppgifter världen står inför idag och diskuterar
vad vi kan göra för att undvika en världskatastrof.

Läs mer om Schumann Harald Global Nedräkning...


Sök bästa pris på Schumann Harald Global Nedräkning hos: