Schüldt Eric Framtiden

Schüldt Eric Framtiden
Schüldt Eric Framtiden
Beskrivning av Schüldt Eric Framtiden

Länge trodde jag att framtiden var ljus. Jag var en av de frälsta. I datorn såg jag en vän i digitaliseringen fann jag ett hopp på internet upptäckte jag en ny värld.

När arbetet med den här boken inleddes för snart tre år sedan uppfattade jag en enorm potential i den rörelse som växte sig allt starkare omkring mig. Jag såg ett samhälle som skulle kunna bli helt nytt mer demokratiskt mer genomlyst mer upplyst. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Detta var jag övertygad om. Jag skulle bara skriva boken som beskrev detta.

Men under resans gång insåg vi att allt inte stod rätt till med framtiden. Vi omfamnade löftet om den för att vi trodde att vi skulle finna en ny frihet. Men det vi byggde var vårt eget fängelse.

Det som från början var tänkt att bli en lättsam betraktelse över digitaliseringens möjligheter har istället blivit en skönlitterär dystopi med essäistiska inslag. Det blev en varningsskrift till alla som på ett eller annat sätt gjort datorn till en del av sin vardag.

*

Framtiden är en berättelse om vår tid berättad från Framtiden. På 136 sidor försöker kulturjournalisten Eric Schüldt och medievetaren Jonas Andersson visa vad som håller på att hända runt omkring oss.

*

»När maskinerna tog över gjorde de det på ett så snabbt mjukt och användarvänligt sätt att bara en dåre eller en profet skulle ha vågat klaga.

*

www.bokenframtiden.se

Läs mer om Schüldt Eric Framtiden...


Sök bästa pris på Schüldt Eric Framtiden hos: