Schöldstein Christina Gläd Dig Du Som Födde…

Schöldstein Christina Gläd Dig Du Som Födde…
Schöldstein Christina Gläd Dig Du Som Födde…
Beskrivning av Schöldstein Christina Gläd Dig Du Som Födde…

Några av de viktigaste bildtyperna i den bysantinska konsten utgörs av
Gudsmodersikonerna som framställer Jungfru Maria och Jesusbarnet.
De är inte tänkta som »Mariabilder utan uttrycker inkarnationens
mysterium att Gud har fötts som människa av Maria.
I Gläd Dig Du som födde Ljuset får vi för första gången på svenska en
stor studie om Gudsmodersikonernas ikonografi deras historia och
utveckling. Med utgångspunkt i en 1100-talsikon från den heliga Katarinas
kloster i Sinai presenteras sex huvudmotiv med ett stort bildmaterial.
Ett motiv som kan ha urgamla förebilder i Egypten är Den
ammande Maria med barnet. Till Sinai knyts ett motiv med en tronande
Gudsmoder en gestaltning som utvecklades olika i öst och i väst. Konstantinopels
skyddsikon Hodegetria har tillskrivits evangelisten Lukas
men motivets fascinerande historia är främst relaterad till den bysantinska
huvudstaden. Dit hör ytterligare två motiv med officiell funktion:
Orans (den bedjande) och Hagiosoritissa (det heliga skrinets och
förbönens Gudsmoder). Under bildstriden ökade vördnaden för Guds
Moder och ett motiv fyllt av värme och innerlig känsla växte sig starkt
Eleousa (barmhärtighetens Gudsmoder). Mest känd är Guds Moder av
Vladimir »Rysslands Moder . Här presenteras också nytestamentliga
och apokryfa texter om Maria liksom legenderna om ikonernas
uppkomst och den rika symboliken kring Marias roll i inkarnationen.

Läs mer om Schöldstein Christina Gläd Dig Du Som Födde…...


Sök bästa pris på Schöldstein Christina Gläd Dig Du Som Födde… hos: