Schneier Bruce Data Och Goliat – Dold Datain…

Schneier Bruce Data Och Goliat – Dold Datain…
Schneier Bruce Data Och Goliat – Dold Datain…
Beskrivning av Schneier Bruce Data Och Goliat – Dold Datain…

Vårt dagliga liv genererar data på ett sätt som vi kanske inte alltid reflekterar över. Mobilsamtalen vi ringer orden vi googlar på våra inköp och vanor på nätet vår aktivitet på Facebook apparna vi använder. Allt vi gör digitalt registreras någonstans och berättar någonting om oss. Och dessa enorma datamängder kan vara användbara för aktörer av olika slag statliga såväl som kommersiella aktörer som inte nödvändigtvis har gemensamma intressen eller onda avsikter men ändå kan kränka vår integritet. Data­insamlingen skapar dessutom ett nytt utrymme för kriminella aktiviteter av olika slag. Men har vi verkligen perspektiv på riskerna i vår sköna nya värld? Har vi kanske drabbats av digital fartblindhet?

Bruce Schneier är expert på datasäkerhet och datakryptering och anlitades av Guardian för att hjälpa till med analysen av visselblåsaren Edward Snowdens material. Schneier förklarar i boken hur övervakning och datalagring fungerar i praktiken på vilka sätt regeringar och företag använder sig av olika slags metadata och vilka institutionella motvikter som för närvarande finns mot diskutabel dataanvändning. Han går också igenom vad som faktiskt står på spel när det gäller demokratiska rättigheter och kommersiella spelregler och vad vi kan göra kollektivt och enskilt för att reformera den nuvarande ordningen och skydda oss mot ovälkommen övervakning.

Bruce Schneier är en internationellt erkänd datasäkerhetsexpert och bland annat utnämnd till säkerhetsguru av tidningen The Economist. Han har skrivit 12 böcker och hundratals artiklar essäer och akademiska uppsatser och hans nyhetsbrev Crypto-­Gram och bloggen Schneier on Security har över 250000 läsare.

When it comes to what government and business are doing together and separately with personal data scooped up from the ether Mr. Schneier is as knowledgeable as it gets (Jonathan A. Knee – New York Times)

The public conversation about surveillance in the digital age would be a good deal more intelligent if we all read Bruce Schneier first. (Malcolm Gladwell)

This [book] comes from a practitioner and offers a deep but accessible look at surveillance in the post-Snowden big-data era (The Economist)

Läs mer om Schneier Bruce Data Och Goliat – Dold Datain…...


Sök bästa pris på Schneier Bruce Data Och Goliat – Dold Datain… hos: