Sax Ulrika Kista – Den Tudelade Staden

Sax Ulrika Kista – Den Tudelade Staden
Sax Ulrika Kista – Den Tudelade Staden
Beskrivning av Sax Ulrika Kista – Den Tudelade Staden

Från ABC-stad till Science City

Hur är det att bo och leva arbeta eller studera här i de tre stadsdelarna Akalla Husby och Kista på Norra Järvafältet i Stockholm? Blev visionerna man hade när Kista byggdes i slutet av 1970-talet en ABC-stad där man både skulle kunna Arbeta och Bo i närheten av grönområden och med tillgång till ett väl utrustat Centrum där medborgarna skulle få all slags service de önskade verklighet?
?

Dagens Kista förknippas mer med framgångsrika företag och kommers än med ideala bostadskvarter. Redan i början av 1990-talet fanns 150 företag närmare 70 procent av hela svenska data- och elektronikindustrin etablerade i Kista. 2002 invigdes IT-universitetet. 60 000 människor arbetar i Kista Science City och till gallerian i Kista centrum kommer dagligen lika många människor som bor i en medelstor svensk stad.

30 000 personer bor i området. Hur uppfattar de sin stadsdel? Vi får en bild av Kista bortom tidningsrubrikerna.

Kista har nu nått medelåldern och det är dags att blicka tillbaka men också framåt. Vilka planer finns för utveckling av området? Hur ska man till exempel ta tillvara den mångfald som förknippas med framför allt bostadsområdena? Infrastrukturen bör förbättras. Det ska vara lätt att ta sig till Kista. Det är också av värde att företagsdelen blir mer levande det ska vara trevligt att komma till Kista även efter kontorstid.

Författare är Ulrika Sax boendeforskare och etnolog med flera böcker om Stockholm utanför tullarna på sin meritlista.

Läs mer om Sax Ulrika Kista – Den Tudelade Staden...


Sök bästa pris på Sax Ulrika Kista – Den Tudelade Staden hos: