Sarrimo Cristine Heidenstams Harem

Sarrimo Cristine Heidenstams Harem
Sarrimo Cristine Heidenstams Harem
Beskrivning av Sarrimo Cristine Heidenstams Harem

Verner von Heidenstam (18591940) levde i en omtumlande tid. Industrialismen den nya kapi­ta­lismen kvinno­rörelsens framstötar och den koloniala expansionen påverkade hans författarskap och hur han såg på Sverige och det svenska.
Heidenstam var på olika sätt som en seismo­graf som registrerade det förra sekelskiftets politiska ekonomiska och könsmässiga turbulens. Därför talar han rätt in i vår egen tid som ju också präglas av spänningen och utbytet mellan öst och väst mellan modernitet och tradition.
Heidenstams harem är den första studien som tar ett samlat grepp om Heidenstams föreställningar om kön och sexualitet. I denna spännande studie visar Cristine Sarrimo hur Heidenstams skildringar av manligt och kvinnligt är intimt förknippade med ­tidens orientalism nationalism och marknadstänkande.

Cristine Sarrimo är lärare och forskare vid Malmö högskola och verksam som kulturskribent. Hon har tidigare givit ut När det personliga blev politiskt (2000).

Bristen på konsekvent genomförd könsanalys i tidigare forskning gör att Heidenstam enligt min mening blivit alltför normaliserad Hans skildringar av sexualitet präglas inte bara av en snäll strikt heteroromantisk kärlekssyn utan även av en vurm för mycket unga kvinnor homoerotik och polygami hans liberalism inte bara av demokratiska fri- och rättigheter åt alla utan även av en extrem individualism med anarkistiska och fascistiska inslag.
Ur boken

Läs mer om Sarrimo Cristine Heidenstams Harem...


Sök bästa pris på Sarrimo Cristine Heidenstams Harem hos: