Sanning och metod

Sanning och metod
Sanning och metod
Beskrivning av Sanning och metod

… hermeneutiken blir i Gadamers händer till en allmän kulturfilosofi och en reflexion över människans villkor. Avsnitt av detta arbete har tidigare funnits utgivna på svenska men nu har litteraturvetaren Arne Melberg översatt ett fylligare urval och försett det med en inledning om Gadamer och hans tänkande. Melbergs översättning är omsorgsfullt gjord och hans urval är välavvägt. /Svante Nordin SvD

Läs mer om Sanning och metod...


Sök bästa pris på Sanning och metod hos: