Sandqvist ErlandÅterfödd – Mötet Med Det Ok…

Sandqvist ErlandÅterfödd – Mötet Med Det Ok…
Sandqvist ErlandÅterfödd – Mötet Med Det Ok…
Beskrivning av Sandqvist ErlandÅterfödd – Mötet Med Det Ok…

Efter en skakande Ut-Ur-Kroppen-upplevelse en decembernatt 1976 förvandlades livet radikalt för den 42-åriga ingenjören Erland Sandqvist. Hans självbild och livsåskådning slogs på några få minuter i spillror. Genom den chockartade upplevelsen av att tillfälligt frigöras från sin kropp och tillbringa en kort stund i en ickefysisk tillvaro förändrades hans värld. Hans tidigare livsuppfattning visade sig vara i grunden fel.

I boken berättar han detaljerat och självutlämnande om händelsen som förvandlade hans liv liksom om den första svåra tiden efteråt och sitt långa sökande efter en förklaring till det inträffade. Upplevelsen överträffade allt han tidigare varit med om men hans förundran över händelsen var dock större än förskräckelsen över det inträffade. Ett förutsättningslöst tjugofemårigt forskande i saken gav honom gradvis svar på alla frågor och en totalförändrad syn på sig själv och sitt liv. Sökandet ledde honom slutligen fram till en fullständig omvärdering av sitt jordeliv och det så kallade döendet. Under en i åratal uppövad avslappningsövning som han i ren okunnighet drev för långt frigjordes han från sin fysiska kropp och vistades under en kort stund i en annan verklighet än den jordiska. Men lika skakad som han var direkt efter mötet med det skrämmande OKÄNDA lika lycklig är han i dag över sin sällsamma upplevelse. Han både lever och dör med den. Författaren hävdar: -Döden är ingen utplåning av individen! Endast en omvandling från medvetet liv i en fysisk kropp till fortsatt andlig existens i en ickefysisk verklighet. Sedan återföds vi efter en tid till nya jordeliv för att genom dessa utvecklas till ökad andlighet. Vi lever inte bara ett jordeliv vi lever flera! Var finns mitt ursprung. Vem är jag. Vad är själen och var finns den. Vad är meningen med livet. Vad händer då vi dör? Det är de stora livsfrågor som försvunna civilisationers tänkare grubblat på redan årtusenden innan vår tids religioner uppstod. Boken är ett försök att klargöra frågor som de gamla grekerna egyptierna och sumerernas filosofer sökte svar på. Oavsett vad din uppfattning är om liv/död problematiken kanske du får svar på dina frågor. Men du väljer själv godtag eller förkasta författarens slutsatser beroende på hur låst du själv är till någon religion ism eller filosofisk skola. Kanske öppnar boken en dörr för Dig till en vidare verklighet än den jordiska.

Läs mer om Sandqvist ErlandÅterfödd – Mötet Med Det Ok…...


Sök bästa pris på Sandqvist ErlandÅterfödd – Mötet Med Det Ok… hos: