Sandgren Johannes Befrielse… – En Lyrisk E…

Sandgren Johannes Befrielse… – En Lyrisk E…
Sandgren Johannes Befrielse… – En Lyrisk E…
Beskrivning av Sandgren Johannes Befrielse… – En Lyrisk E…

Den här boken vill befinna sig i mittpunkten för vår samtida debatt om ateism och tro om religion och frihet.
Alla människor betraktar emellanåt livet. Alla människor har en livsåskådning. Vi bedömer våra gärningar och gör våra val i enlig- het med en viss uppfattning om vad som är meningen med tillva- ron det väsentliga men vi har ofta svårt att definiera vad det är och ibland känns det långt borta utan anknytning till oss själva.
Ändå kommer det nära ibland böcker filmer musik och konst kan väcka längtan locka och fascinera men vad vet vi egentligen? Vet vi varifrån vi kommer vart vi är på väg vad som ligger bakom denna otroliga explosion av liv och medvetande på vår planet? Vet jag vem jag är? På detta frågorna och vår egen okunskap har människor i alla civilisationer och alla tider grubblat och grubblar fortfarande.
Befrielse tar upp denna ständigt aktuella gåta mittpunkten för människans tankeliv och sökande. Den förenar korta beskrivningar av stora livsåskådningar hinduism buddhism islam kristendom och modern ateism med författarens egna reflektioner utifrån mer än tjugo års liv bland muslimer hinduer och buddhister i Bang- ladesh. Med hjälp av dikter och illustrationer kastas ljus över de motsägelsefulla insikter som sällan kan uttryckas i systematisk form men som kanske hjälper oss att ana konturerna av det vi söker und- rar över och hemligt längtar efter: meningen med vårt liv.
Johannes Sandgren är Taizébroder och bor i Mymensingh i Bangladesh.

Läs mer om Sandgren Johannes Befrielse… – En Lyrisk E…...


Sök bästa pris på Sandgren Johannes Befrielse… – En Lyrisk E… hos: