Sandell Klas Planera För Friluftsliv – Natur…

Sandell Klas Planera För Friluftsliv – Natur…
Sandell Klas Planera För Friluftsliv – Natur…
Beskrivning av Sandell Klas Planera För Friluftsliv – Natur…

Boken bygger på aktuell forskning och ger en allmän orientering i friluftslivets historiska och kulturella bakgrund samt i de former som friluftsliv och naturturism tar sig idag. Olika synsätt på naturen och landskapet presenteras och sätts i sina sammanhang.
Det kommersiella friluftslivets betydelse diskuteras liksom hur man studerar besökare i friluftsområden. Andra ämnen som tas upp till diskussion: Hur olika sociala grupper utövar eller inte utövar friluftsliv. Hur naturvägledning- och pedagogik kan få betydelse för hur barn och vuxna upplever naturen. Hur friluftslivet kan komma till uttryck i organisationer. Vilken miljöpåverkan friluftsliv kan orsaka lokalt och globalt. Även allemansrättens betydelse för naturens tillgänglighet samt den tätortsnära naturens roll för den vardagliga utevistelsen behandlas. Efter diskussionerna följer presentationer av teorier samt användbara modeller för planeringen kring att forma landskapens framtid. I den sista delen förs en diskussion om hur man planerar för en förändrad markanvändning naturvårdens värden samt hur man arbetar med förvaltning för friluftsliv.
Till varje kapitel följer en fallstudie som både illustrerar och fungerar som underlag för diskussion eller fördjupning. Bokens många modeller och figurer tydliggör samband. Sökordsregistret gör att man lätt hittar olika teman.

Lars Emmelin är professor i miljökonsekvensbedömning vid Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola och har varit gästprofessor vid turismforskningsinstitutet ETOUR. Han har forskat om naturvård och skrivit boken Turism Friluftsliv Naturvård: Ett triangeldrama.
Peter Fredman är professor i naturturism vid ETOUR Mittuniversitetet campus Östersund. Han är ansvarig för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring och forskar med inriktning på friluftslivets utövande och naturturismens konsumenter.
Ebba Lisberg Jensen är forskare i humanekologi på Urbana studier Malmö högskola och arbetar bl.a. med en studie av invandrares friluftsvanor. Hon är även koordinator för nätverket MINNA Mångfald i närnatur på Centrum för biologisk mångfald.
Klas Sandell är professor i kulturgeografi vid Geografi och Turism Karlstads universitet och har tidigare gett ut böcker som Friluftshistoria från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik och Friluftslivets pedagogik.

Läs mer om Sandell Klas Planera För Friluftsliv – Natur…...


Sök bästa pris på Sandell Klas Planera För Friluftsliv – Natur… hos: