Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
Beskrivning av Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap riktar sig till dig som vill lära dig konkreta verktyg för att vägleda, ge stöd och lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. Innehållet fokuserar på färdigheter och beskriver hur man med hjälp av träning kan förbättra sina relationer. Läs mer Efter en inledning av hur samtalsfärdigheter utvecklas beskrivs konkreta färdigheter i att lyssna, bemöta kritik, uttrycka sig, förändra, motivera, medla, vägleda och hjälpa till att lösa problem. En sista tillämpande del behandlar negativa känslor i samtal och hur dessa kan övervinnas med träning. Boken ger även en psykologisk beskrivning av svårigheter i samtal, balansen mellan förändring och acceptans samt vikten av tålamod i situationer som är svåra att påverka. Samtalsfärdigheter vänder sig till dig som arbetar inom hälsovård, service och ledarskap eller i ett annat yrke där du har nytta av god kommunikation. Innehållet lämpar sig därför mycket väl för utbildningar som betonar samtalet som verktyg. I den andra upplagan presenteras några socialpsykologiska begrepp med koppling till samtalsfärdigheter. Den innehåller också nya referenser utifrån senaste forskningsrön. Om författarna Erik Rautalinko, fil.dr i psykologi, är psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare och verksam inom KBT, utbildning och handledning. Han har mångårig erfarenhet av samtalsträning för olika yrkesgrupper, däribland psykologer, läkare, lärare, chefer, sjukgymnaster, socionomer och personal för rekrytering och helpdesk.

Läs mer om Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap...


Sök bästa pris på Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap hos: