Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse

Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse
Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse
Beskrivning av Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse

Hotet om en gruvboom har lett till en mobilisering och blåst nytt liv i s­amisk aktivism, med kampen om Gállok 2013 som en milstolpe. Denna antologi fokuserar på identitetsfrågor och maktförhållanden i samtiden, på den kraft, de individuella och kollektiva strategier och det engagemang som finns i Sápmi idag. Den tar upp de olika former av motstånd som kommer till uttryck på Internet, i konsten och i populär­musiken, men även hur protesterna har behandlats i media. Boken behandlar också de framgångsrika initiativ för revitalisering av samisk kultur som pågår, där språket, renskötseln, hantverket, dräkten och maten är starka symboler för det samiska. Medverkande: Kristina Belancic, Coppélie Cocq, Rebecca Lawrence, Marianne Liliequist, Eva Lindgren, Marika Nordström, Hanna Outakoski, Moa Sandström, Kristina Sehlin MacNeil, Krister Stoor, Charlotta Svonni, Angelika Sjöstedt Landén, Kirk Sullivan, Asbjørg Westum

Läs mer om Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse...


Sök bästa pris på Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse hos: