Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande

Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
Beskrivning av Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande

Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar. Det övergripande uppdraget är att fostra elever till demokratisk kompetens. Samhällskunskapsdidaktik innehåller bland annat en: genomgång av samhällskunskapens historia, tillkomst och uppgifter redovisning av teorier om lärande tillämpade på samhällskunskap beskrivning av en aldrig tidigare skådad medierevolution och diskussion om de möjligheter till inflytande den ger medborgare genomgång av nya forskningsresultat som visar elevers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Författarna fångar upp samhällskunskapsämnets funktioner i ett mång-kulturellt samhälle och diskuterar hur lärare kan utveckla elevers kritiska förhållningssätt och förmåga att analysera kontroversiella och känsliga ämnen. I denna andra upplaga har författarna lagt till nya forskningsrön, lyft fram yngre barns delaktighet i samhället och skrivit mer ingående om vad undervisning med hjälp av datorer och sociala medier kan tillföra ämnet. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i grundskolans årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan.  Andra upplagan.

Läs mer om Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande...


Sök bästa pris på Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande hos: