Säker på svenska textbok Elevpaket – Digitalt +Tryckt – Sfi C

Säker på svenska textbok Elevpaket – Digitalt +Tryckt – Sfi C

Ett nytt läromedel för sfi C, präglat av vuxet tilltal och humor – med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. I Säker på svenska får eleven följa de anställda på företaget Världens mat – både på jobbet och i mer vardagsnära situationer. Läromedlet består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT TEXTBOK Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt textbok. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva textboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns realiatexter samt vägledning för bättre lässtrategier och läsförståelse. Interaktiv version av textboken, inläst med autentiskt tal och textföljning Realia, lässtrategier och läsförståelse Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är giltig i fyra år och ärvs mellan elever. TEXTBOK Språket i Säker på svenska är vardaglig idiomatisk standardsvenska med vuxet tilltal, främst i dialogform för att tillhandahålla fraser och uttryck som underlättar den egna kommunikationen. I realiatexter och faktarutor är språket enkel standardsvenska av något formellare karaktär. Kapitlens teman i textboken fördjupas med realiatexter som bl.a. behandlar samhällsnyttig information, sociala koder och svenska traditioner. Säker på svenska passar även för kurser i svenska som främmande språk och för högskolestuderande både i Sverige och utomlands.

Läs mer om Säker på svenska textbok Elevpaket – Digitalt +Tryckt – Sfi C

Säker på svenska textbok Elevpaket – Digitalt +Tryckt – Sfi C

Fakta

Hitta Säker på svenska textbok Elevpaket – Digitalt +Tryckt – Sfi C även hos:
Rulla till toppen