Sahlin Ingrid Brottsprevention Som Begrepp O…

Sahlin Ingrid Brottsprevention Som Begrepp O…
Sahlin Ingrid Brottsprevention Som Begrepp O…
Beskrivning av Sahlin Ingrid Brottsprevention Som Begrepp O…

Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas. Samtidigt som statsmakten framhåller brottspreventionens värde har dock en rad verksamheter och förhållanden som förebygger brott skurits ned eller avvecklats.

Läs mer om Sahlin Ingrid Brottsprevention Som Begrepp O…...


Sök bästa pris på Sahlin Ingrid Brottsprevention Som Begrepp O… hos: