Sabato Ernesto Om Hjältar Och Gravar

Sabato Ernesto Om Hjältar Och Gravar
Sabato Ernesto Om Hjältar Och Gravar
Beskrivning av Sabato Ernesto Om Hjältar Och Gravar

Om hjältar och gravar (Sobre héroes y tumbas) är den argentinske författaren Ernesto Sabatos mästerverk från 1961 som här ges ut i Lind & Co:s klassikerserie Nittonhundra i Peter Landelius nu reviderade översättning. I detta omtumlande verk har vissa sett uppkomsten av den magiska realismen inte minst i det avsnitt i romanen som bär titeln Rapport om blinda.
Romanen utspelar sig i 1950-talets Buenos Aires och speglar genom olika livsöden det argentinska samhället. Bakom en fasad av modernitet och expansiv kapitalism skymtar det djuriska och lätt förvridna i människans natur.

Här finns den gåtfulla Alejandra Vidal Olmos som drivs mot galenskapen och har en hängiven beundrare i den unge Martín Castillo. Alejandras far Fernando är en representant för den allt mer otidsenliga koloniala livsstil som på samma gång trängs undan och lever kvar i den moderna världen. Det är Fernandos skräck för blindhet som kommer till sådant hallucinatoriskt uttryck i Rapport om blinda.

I en sidohandling jagas frihetshjälten Juan Lavalle av sina fiender i det på frihetskriget följande inbördeskriget vid 1800-talets mitt.

Liksom i Sabatos täta febriga berättelse Tunneln (på Lind & Co 2011) finns också i Om hjältar och gravar en mörk vildsint fantasi och känslomässiga kraft som emellanåt för tankarna till surrealismen i dess mest suggestiva form.

Med åren har Om hjältar och gravar allt tydligare kommit att framstå som ett portalverk inom den latinamerikanska 1900-talslitteraturen.

ERNESTO SABATO (19112011) var en av Latinamerikas främsta författare under 1900-talet. Efter studier i matematik och fysik inledde han en karriär som forskare inom atomfysik i Argentina USA och Frankrike men vände vid 1940-talets mitt sitt intresse mot litteraturen. Hans romaner kom att präglas av en syn på människan som styrd av sin irrationella sida i en alltmer rationell värld.

Läs mer om Sabato Ernesto Om Hjältar Och Gravar...


Sök bästa pris på Sabato Ernesto Om Hjältar Och Gravar hos: