Rydberg Viktor Varia

Rydberg Viktor Varia
Rydberg Viktor Varia
Beskrivning av Rydberg Viktor Varia

»Som skald tänkare och lärd på en gång – en ytterligt sällsynt kombination! – har Viktor Rydberg ingen jämbördig i skandinavisk litteratur.»
– Hjalmar Söderberg

Viktor Rydberg kallades på sin tid för »nationalgeniet» eller mer kärleksfullt »snillet». Han är en av våra stora tänkare och utom tvivel står att han i förmåga att framställa komplicerade ämnen på ett lättfattligt och underhållande – stundtals poetiskt – sätt sällan eller aldrig har blivit överträffad.

Han utgav 1894 en samling uppsatser berättelser och tal under titeln Varia : tankar och bilder. De texter han hade inkluderat uppehöll sig något förenklat i huvudsak kring en filosofisk frågeställning: idealism kontra materialism och i förlängningen samma frågeställning tillämpad på livets övriga områden. Syftet med Varia var att skapa ett kraftfullt debattinlägg och att sammanfatta den världsbild han redan tidigt hade utformat och sedan utvecklat under hela sitt liv. Man kan därför se texterna som ett andligt testamente. Boken är också det närmaste en självbiografi vi kommer av Rydberg. Dels därför att den innehåller flera texter som anknyter till hans barndom dels därför att han aldrig annars förmedlat sin tankevärld så exakt och utförligt som här.

Denna boks första del återställer för första gången större delen av innehållet i originalutgåvan såsom författaren hade tänkt det. Andra delen består av ett urval liknande texter i konsthistoriska historiska politiska naturvetenskapliga och språkliga ämnen två av Rydbergs tal samt uppsatser inom kyrkans och teologins område.

Läs mer om Rydberg Viktor Varia...


Sök bästa pris på Rydberg Viktor Varia hos: