Rundgren Gunnar Trädgården Jorden – Från Fån…

Rundgren Gunnar Trädgården Jorden – Från Fån…
Rundgren Gunnar Trädgården Jorden – Från Fån…
Beskrivning av Rundgren Gunnar Trädgården Jorden – Från Fån…

Denna bok är ett brett ekologiskt och politiskt panorama över människan och planetens tillgångar alltifrån fångstsamhället till dagens globala kapitalism. Boken är inte en ekologisk enfrågebok utan belyser de ekologiska och sociala kriserna i hela dess sammansatthet. Lösningen består inte i att laga och plåstra. För en mänsklig framtid på klotet krävs radikalt nytänkande och en grundläggande politisk omorientering.
I vår tid har industrialism kapitalism och politisk demokrati banat väg för ett aldrig tidigare skådat välstånd. Det kapitalistiska systemet baseras emellertid på kolonisering. Marknaden är på god väg att ta över inte bara samhällena och naturen utan även våra vardagsliv som alltmer styrs av varor och tjänster.
Det som är systemets styrka att sätta naturens alla resurser i människans tjänst är också dess svaghet när resurserna tynar och ekosystemtjänsterna hotas. Och trots mer än hundra år av global kapitalism är fattigdomen skriande och orättvisorna lika stora som tidigare då en stor del av jordens befolkning och länder inte kan dra nytta av de system som berikar andra.
Inte heller får vi en bättre tillvaro och blir lyckligare av ökad konsumtion. En god framtid för oss ligger inte i ännu mer marknad. Inte heller i fler statliga regleringar. Författaren argumenterar för att stärka det civila samhället skapa nya institutioner och förändra våra värderingar.

Gunnar Rundgren har arbetat med ekologisk odling i över trettio år. Han var en av grundarna av KRAV-certifieringen i Sverige. Under åren 20002005 var han president i IFOAM den internationella federationen för ekologiskt jordbruk. Sedan 2010 är han medlem av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Läs mer om Rundgren Gunnar Trädgården Jorden – Från Fån…...


Sök bästa pris på Rundgren Gunnar Trädgården Jorden – Från Fån… hos: