Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv

Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv

All samhällskunskap innehåller antaganden om rummet – hur rummet uppfattas påverkar vilken typ av frågor som formuleras och ges utrymme och avgör vilken form av kunskap som produceras. Den här boken går bortom vardagliga förståelser av rummet och visar på vikten av att teoretisera rummet. Läs mer Boken ger prov på hur forskare sedan 1900-talets senare hälft utvecklat rumslig teori och skapat ett språk för att tala om och förstå rumslighet. Här tas också upp hur rumslig teori idag används inom forskning om människors vardag och livsvillkor, urbanisering, gentrifiering, globalisering och regional omvandling och vad det rumsliga perspektivet kan bidra med. Boken vänder sig till studenter inom olika samhällsvetenskapliga ämnen, samt till geografer, pedagoger, arkitekter, sociologer, statsvetare och historiker. Om författarna Aina Tollefsen är docent i kulturgeografi och verksam vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet. Hon forskar inom ekonomisk geografi och utvecklingsgeografi och har skrivit om migration och arbete i Latinamerika, Asien och Europa. Maria Rönnlund är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hennes forskning handlar om demokrati, genus och identitet i olika utbildningskontexter.

Läs mer om Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv

Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv

oklassificerat, Övrigt

Hitta Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv även hos:
Rulla till toppen