Rocca Julius Hur Karolinska Institutet Kom Till

Rocca Julius Hur Karolinska Institutet Kom Till
Rocca Julius Hur Karolinska Institutet Kom Till
Beskrivning av Rocca Julius Hur Karolinska Institutet Kom Till

I boken Hur Karolinska Institutet kom till av medicinhistorikern Dr Julius Rocca får vi följa med på en resa genom olika tidsdokument som beskriver bakgrunden till bildandet av Karolinska Institutet.

Det är spännande läsning där bland annat förespråkare för ett nytt professionellt medicinskt universitet i Stockholm och motståndare till detsamma främst från Uppsala kommer till tals.

De som genomdrev bildandet var främst tre läkare verksamma i Stockholm: Anders Hagströmer Carl Travenfeldt och David von Schulzenheim. Grundandet av Karolinska Institutet har tidigare främst förklarats med behovet av fler fältskärer efter kriget mot Ryssland. Men Julius Roccas forskning visar att de tre läkarnas mål också var att åstadkomma en förbättrad läkarutbildning och på sikt ett professionellt medicinskt universitet. Det är intressant att konstatera att det redan vid Karolinska Institutets bildande fanns tankar om ett renodlat medicinskt universitet inte olikt dagens KI.

Det var just avsaknaden av andra ämnesområden som främst upprörde professorerna i Uppsala. Här fanns vid den här tiden landets enda läkarutbildning och man såg därför av naturliga skäl med misstro på vad som tilldrog sig i Stockholm. Det hela utvecklades till en långvarig schism som pågick långt in på 1800-talet.

Läs mer om Rocca Julius Hur Karolinska Institutet Kom Till...


Sök bästa pris på Rocca Julius Hur Karolinska Institutet Kom Till hos: