Resiliens : risk och sund utveckling

Resiliens : risk och sund utveckling
Resiliens : risk och sund utveckling
Beskrivning av Resiliens : risk och sund utveckling

Varför utvecklar sig vissa barn på ett tillfredsställande sätt trots en dålig uppväxtmiljö? Resiliens handlar om barns motståndskraft mot att utveckla psykiska problem. Mötet med risksituationer och svåra livsvillkor behöver inte leda till problemutveckling. I den här boken riktar författaren uppmärksamheten på just de barn som i mötet med risk visar en framgångsrik anpassning – som utvecklar resiliens. Resiliens har sitt ursprung i samspelet mellan in

Läs mer om Resiliens : risk och sund utveckling...


Sök bästa pris på Resiliens : risk och sund utveckling hos: