Renlund Bodil Framåt C Textbok Med Cd (mp3)

Renlund Bodil Framåt C Textbok Med Cd (mp3)
Renlund Bodil Framåt C Textbok Med Cd (mp3)
Beskrivning av Renlund Bodil Framåt C Textbok Med Cd (mp3)

Äntligen finns ett flexibelt material som är utformat för sfi-undervisningen och andra skolformer där elever tas in under kursens gång! Framåt är i första hand tänkt för elever med kort skolbakgrund som läser sfi studieväg 1 och 2 kurserna A B och C samt motsvarande inom andra skolformer. Framåt är i första hand tänkt för sfi studieväg 1 och 2 kurserna A B och C samt motsvarande inom andra skolformer.

Nyhet! Färdiga lektioner på USB-minne
Till de tre textböckerna fi nns ett USB-minne med digitala presentationer (powerpoint) till merparten av sidorna. Använd dem så har du väl förberedda lektioner där arbetet med förförståelsen underlättas.

Framåt A en trygg läs- och skrivinlärning
Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller IVIK-klasser och för vuxna på sfi studieväg 1 kurs A och motsvarande.
Framåt A består av tre färgglada textböcker. I dessa böcker kombineras ordbildsmetoden med specifik och flytande bokstavsinlärning.
Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden Läsning på talets grund.

Ordförrådet utökas
Böckernas innehåll är ordnat i teman och ordförrådet repeteras och utökas systematiskt. Det rika bildmaterialet gör att många elever senare använder böckerna som lexikon. De vet var de vid behov kan hitta den information de söker och detta skapar trygghet. Innehållet i textböckerna ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning.
Framåt A ger eleverna en vidgad omvärldskunskap och träning i att se mönster och strukturer i skrift. De lär sig tyda bilder och abstrahera samt ta ansvar för sina studier.

Lärarhandledning med cd-skivor
Till de tre textböckerna i Framåt A hör en konkret och omfattande lärarhandledning med två cd-skivor. Förutom ljudinspelningar av texterna innehåller skivorna kopieringsunderlag för nästan alla sidor i de tre textböckerna. Kopieringsunderlagen består av drygt 650 användbara klassrumsskyltar arbetsblad och mallar. För utskrift och laminering finns även bild- och ordkort relaterade till textböckernas bilder ord och uttryck.
Intalningarna av texterna är gjorda med ett vardagligt uttal som är bra för helfrasinlärning och innehåller långa pauser. Vid pauserna ges eleverna tillfälle att hitta den aktuella bilden flytta ögonen till texten läsa lyssna och säga efter. Den långa pauseringen gör att elev-cd:n (mp3) blir ett stöd för eleverna vid läsinlärningen och självstudierna.

Fler lärartips och läsning om att arbeta med analfabeter finns i Att undervisa analfabeter av samma författare.

Framåt B vägen till ett användbart språk
Framåt B är tänkt för vuxna invandrare med kort skolbakgrund som läser sfi kurs B eller motsvarande. Textboken innehåller enkla texter med vuxet tilltal som förmedlar nyttig kunskap om livet i Sverige. Texterna utgår från vardagliga situationer med många dialoger som direkt ger eleven ett användbart språk.

Texter på två nivåer
Sex teman bearbetas: Att läsa och lyssna Att handla Skola Hälsa Vård SOS Arbete och pengar och Att gilla sport. Till alla teman finns texter på två nivåer för att ge eleverna en grund att börja med och sedan en högre nivå att fortsätta med. Upplägget gör att nya elever lätt kan komma in i undervisningen genom att börja med de enklare nivåerna inom respektive tema. Baktill i boken finns ett avsnitt Det här ska du kunna för de elever som är nybörjare och/eller behöver repetera grunderna. En elev-cd (mp3) med alla texter och dialoger ingår.
Läraren får stor möjlighet att ge individuella uppgifter i textbok övningsbok på webben eller med material från lärarhandledningen där det också finns hörövningar och tester till varje tema.

Övningsbok för självstudier
<

Läs mer om Renlund Bodil Framåt C Textbok Med Cd (mp3)...


Sök bästa pris på Renlund Bodil Framåt C Textbok Med Cd (mp3) hos: