Renérius Hans- Evert Exodus Stillwater – En R…

Renérius Hans- Evert Exodus Stillwater – En R…
Renérius Hans- Evert Exodus Stillwater – En R…
Beskrivning av Renérius Hans- Evert Exodus Stillwater – En R…

Hans-Evert Renérius är litteraturvetare teolog och pedagog. Han har under ett halvt sekel skrivit om svenska och utländska författare i tidskrifter och dagspress. Nu presenteras ett antal intressanta författarskap med tonvikt på Vilhelm Moberg; och kända platser i USA som Stillwater St. Paul och Minneapolis i Minnesota. Här förenas historia och nutid där Mobergs utvandrarepos bildar en naturlig bakgrund. De övriga essayerna tolkar författare som: Dan Andersson Stig Carlson Göran Palm Göran Sonnevi Lars Norén Sonja Andersson Simone Weil Franz Kafka Jean-Marie Gustave Le Clézio.
När vi gled förbi Frihetsgudinnan drygt hundra år efter Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar var det det Nya Amerika vi mötte. Men det var fortfarande ett utlovat land» som skulle vara fyllt av mjölk och honung». Drömmen fanns där som en verklighet när Hudsonfloden bar Kungsholm in till kaj. Skyskraporna tycktes bära på eviga löften om framgång lycka och rikedom. Mellan dem hängde vi upp våra drömmar önskningar och minnen då som nu. De som hade gått före stod tysta och väntade. Nu var vi tillsammans. Det Nya landet öppnade sina armar för unga ambitiösa människor. De kunde leva vidare och slå rot med nya drömmar i det Nordamerikanska samhället. New Yorks asfalt gungade under våra fötter»

Hans-Evert Renérius

Läs mer om Renérius Hans- Evert Exodus Stillwater – En R…...


Sök bästa pris på Renérius Hans- Evert Exodus Stillwater – En R… hos: