Religion : helt enkelt

Religion : helt enkelt

Religion – helt enkelt är ett läromedel för religionskunskap 1 av Börge Ring. Lärarboken ser ut som elevboken men ger förslag på frågeställningar och andra praktiska tips till varje uppslag i elevboken. Här finns över 600 uppgifter! Läs mer Utmärkande drag – Utgår från svenska förhållanden – Återkommande rubriker underlättar jämförelser – Lärarbok och elevbok går hand i hand – Mer än 600 samtalsfrågor och arbetsuppgifter Ett läromedel – två versioner Religion – helt enkelt finns i två versioner: en för elever och en för lärare. Lärarboken ser likadan ut som elevboken men med kommentarer kring uppslagen som ger förslag på dels avsnitt som bör betonas i undervisningen, dels elevuppgifter av olika slag. Underlättar din vardag Tanken med att göra lärarboken helt parallell med elevboken är att du som lärare ska slippa bära med dig mer än en bok till klassrummet. Syftet är att underlätta det vardagliga klassrumsarbetet genom att ge praktiska tips och tankegångar som kan bära i det konkreta lärararbetet. Dessutom finns det utrymme för att lägga in egna kommentarer så att allt finns samlat på en plats. I lärarboken finns också återkommande hänvisningar till ämnesplanen så att varje avsnitt som tas upp kan motiveras utifrån dessa. Avstamp i Sverige Texten utgår från Sverige och det religiösa liv som finns här. I beskrivningen av religioner och livsåskådningar betonas att det aldrig finns ett enda svar på hur människor följer sin specifika övertygelse. Kapitelupplägg Kapitlen följer en gemensam rubriksättning vilket underlättar en jämförelse mellan de olika religionerna/livsåskådningarna. Varje kapitel är indelat i fem delar: – Om religionen/livsåskådningen – Heliga texter – Högtider – Riktningar – Religionen/livsåskådningen i samhället Mer än 600 uppgifter! Genom att Religion – helt enkelt innehåller över 600 samtalsfrågor och arbetsuppgifter är det enkelt att variera och anpassa undervisningen till en viss klass eller elev. Men det finns en fråga som återkommer genom hela boken: ’Vilka konsekvenser får svaren du ger för hur du vill leva?” Tanken är eleverna hela tiden ska reflektera över det egna ställningstagandet. Om författarna Börge Ring är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.

Läs mer om Religion : helt enkelt

Religion : helt enkelt

Fakta

Hitta Religion : helt enkelt även hos:
Rulla till toppen