Relationskompetens – i pedagogernas värld

Relationskompetens – i pedagogernas värld
Relationskompetens – i pedagogernas värld
Beskrivning av Relationskompetens – i pedagogernas värld

Till för snart en generation sedan präglades relationerna mellan barn och vuxna av en ”lydighetskultur”. Så är det inte i dag. Dagens unga uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar. För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många pedagoger upplever vanmakt och osäkerhet, och man kan även se att unga lärare ger upp och söker sig till andra yrken med hänvisning till elevernas uppförande. Länge har man försökt dämpa rådvillheten genom att hitta nya sätt att kategorisera barn – för att förklara varför det plötsligt blivit så svårt att vara vuxen tillsammans med dem – och den pedagogiska debatten har till stora delar utmärkts av att man mer ägnat sig åt att förklara varför det är så svårt, än av att hitta fram till hur man kan få ett mer fruktbart och tillfredställande samarbete med de unga och deras föräldrar. Den här bokens centrala begrepp relationskompetens är, enligt författarnas erfarenheter från skolors och förskolors vardag, nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens. Jesper Juul är familjeterapeut och författare. Sedan 1979 leder han The Kempler Institute of Scandinavia där han också är lärare och konsulent. Jesper Juul har tidigare skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om relationen mellan vuxna och barn. Helle Jensen är cand. psych., familjeterapeut och handledare i psykoterapi samt tidigare klinisk psykolog inom pedagogisk-psykologisk rådgivning. Sedan 1992 är hon knuten till The Kempler Institute of Scandinavia där hon är lärare och konsulent.

Läs mer om Relationskompetens – i pedagogernas värld...


Sök bästa pris på Relationskompetens – i pedagogernas värld hos: