Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person

Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person
Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person
Beskrivning av Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person

En väl fungerande relation mellan socialarbetare och klient är ett nödvändigt villkor och ett grundelement i allt professionellt socialt arbete. Men trots att relationsarbete är svårt, så problematiseras det sällan i texter som rör det sociala arbetets kärna och karaktär. I den här boken tar vi oss an just den uppgiften. Några exempel på frågeställningar som boken tar upp: – Vad kännetecknar ett gott relationsarbete på det sociala arbetets fält? – Hur kan en väl fungerande relation etableras mellan den professionelle tjänsteutövaren och en klient i ett mer eller mindre utsatt läge? – Hur och under vilka villkor kan ett gott relationsarbete utföras av socialarbetare inom olika verksamhetsområden? i gränslandet mellan profession och person. Läs mer Bokens kapitel inrymmer både teoretiska fördjupningar och praktiska exempel och kan därför användas såväl inom utbildningar för socionomer och angränsande yrken som för praktiker på det sociala verksamhetsfältet. Om författarna Anders Bruhn är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. Han är arbets- och yrkeslivsforskare som har forskat om socionomer, arbetsmiljöinspektörer, kriminalvårdare, lärare samt handläggare vid CSN och Försäkringskassan. Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon forskar om barns och ungdomars utsatthet för och upplevelser av våld och andra kränkningar och om hur samhället kan tillgodose barnens behov av stöd. I boken medverkar också Kjerstin Andersson Bruck, Pia Aronsson, Markus Arvidson, Rúna í Baianstovu, Maria Bennich, Kristina Collén, Jürgen Degner, Erik Flygare, Terese Glatz, Karin Hellfeldt, Claes Holm, Björn Johansson, Sara Johansson, Anna L. Jonhed, Robert Lindahl, Helene Lindström, Per Åke Nylander, Thomas Strandberg, Sara Thunberg och Veronika Wallroth.

Läs mer om Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person...


Sök bästa pris på Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person hos: