Redovisningsrätt : en introduktion

Redovisningsrätt : en introduktion
Redovisningsrätt : en introduktion
Beskrivning av Redovisningsrätt : en introduktion

I Redovisningsrätt beskrivs introducerande och översiktligt svenska och internationella redovisningsnormer. En utgångspunkt tas i redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin t.ex. i fråga om normbildning och konstitutionell ställning. Med start i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till årsbokslut årsredovisning och koncernredovisning. Klassificering av tillgångar och de lagstadgade värderingsprinciperna gås igenom och redovisningsnormernas betydelse för a

Läs mer om Redovisningsrätt : en introduktion...


Sök bästa pris på Redovisningsrätt : en introduktion hos: