Psykologi i kvadrat : 100 begrepp att känna till

Psykologi i kvadrat : 100 begrepp att känna till
Psykologi i kvadrat : 100 begrepp att känna till
Beskrivning av Psykologi i kvadrat : 100 begrepp att känna till

Har du någonsin undrat hur tankeprocesser fungerar? Kan ärvda gener avgöra vilka personlighetsdrag en människa har? Hur lär sig barn språk? Psykologi är läran om allt från hur vi interagerar med varandra till de sätt på vilka vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Psykologi i kvadrat lyfter på locket till studier om den mänskliga naturen alltifrån de mest fundamentala frågorna som till exempel hur vi lär oss språk, till de komplexa debatterna om miljö och arv. Med 100 ämnen indelade i 10 kapitel, vart och ett med tydliga illustrationer, ger boken en perfekt introduktion till allt som väcker vår nyfikenhet. Psykologi ger oss grunden till att förstå oss själva och andra. Dess teorier och begrepp definierar hur vi interagerar med vår omvärld. Psykologi i kvadrat vägleder genom 100 av de viktigaste, mest spännande och uppdaterade ämnena inom psykologin, och belyser allt från barndomens utveckling till sportpsykologi. 10 x 10 ämnen presenterar 100 grundläggande begrepp rakt på sak. Tydliga illustrationer gör även de mest komplexa förklaringarna lätta att ta till sig. I samma serie på Lind & Co finns även Fysik i kvadrat och Matematik i kvadrat . CHRISTOPHER STERLING har undervisat i psykologi på London South Bank University. Han har publicerat artiklar och böcker om dyslexi hos vuxna och har även skrivit om grundläggande psykologi och kognitiv psykologi. DANIEL FRINGS är lärare i psykologi på London South Bank University. Utöver undervisningen har han också forskat och publicerat artiklar i tidskrifter och böcker. ’Författarna, bägge erfarna forskare och lärare i psykologi, är britter och vid behov har texten därför försetts med relevant information angående svenska förhållanden. Översikten inbegriper exempelvis arv ochmiljö, neuropsykologi, inlärning, motivation, terapi och annan praktisk tillämpning. Informationsmängden är såvälomfattande och tät som synnerligen komprimerad.’ Margareta Wiman,BTJ

Läs mer om Psykologi i kvadrat : 100 begrepp att känna till...


Sök bästa pris på Psykologi i kvadrat : 100 begrepp att känna till hos: