Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi
Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi
Beskrivning av Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

Det har länge saknats en modern och lättillgänglig lärobok i psykoanalytisk psykoterapi. Bo Sigrell ger här en levande bild av psykoterapin som en komplicerad och fascinerande process mellan en engagerad och utbildad specialist och en hjälpsökande människa. Genom en mångfald av kliniska exempel baserade på Sigrells långa erfarenhet blir de teoretiska resonemangen lätta att förstå. Boken inleds med en berättelse om hur Freud kom att intressera sig för att förstå och behandla patienter med neurotiska besvär. Därefter ges en grundläggande orientering om centrala begrepp inom psykoanalytisk teori och om uppkomsten av psykiska besvär. Ett centralt kapitel behandlar objektrelationsteorier och svåra personlighetsstörningar. Därefter går Bo Sigrell in på det psykoterapeutiska arbetet. Han beskriver bland annat patientens och terapeutens första möte, terapins ramar och det terapeutiska kontraktet. Den terapeutiska relationen och de terapeutiska verktygen granskas ingående. Ett särskilt avsnitt ägnas åt psykoterapi med patienter med svåra personlighetsstörningar. Avslutningsvis diskuteras hur den psykoanalytiska psykoterapins mål har förändrats från Freuds tidiga idéer fram till idag. Boken riktar sig till blivande psykoterapeuter, läkare, psykologer, sjuksköterskor, socialarbetare och till personer som på olika sätt arbetar inom vårdsektorn och kommer i kontakt med patienter med psykiska besvär. Den lämpar sig också väl för alla andra som är nyfikna på vad psykoanalytisk psykoterapi är. Bo Sigrell är docent, psykoanalytiker samt lärare och handledare vid Karolinska institutets psykoterapiutbildning. Han har drygt trettiofem års erfarenhet som universitetslektor och psykoterapeut. Han ingick i expertgruppen för de två psykoterapiutredningarna och var i tio år ordförande i den s k Ekvivaleringsgruppen, som jämförde olika psykoterapiutbildningar. Detta är hans åttonde bok, den senaste var Narcissism – ett psykodynamiskt perspektiv (1994).

Läs mer om Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi...


Sök bästa pris på Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi hos: