Prolegomena: Introduktion till världshistorien

Prolegomena: Introduktion till världshistorien

Denna utgåva är en översättning av al-Muqaddima eller ’Introduktionen’ till en omfattande världshistoria, skriven på 1300-talet av den arabiske historikern Ibn Khaldun. Fastän den egentligen är en inledning till historien, behandlar al-Muqaddima i nästan encyklopedisk detalj historiefilosofins och sociologins allmänna problem och har på så vis blivit känt som ett fristående verk. Bland arbeten tillkomna under handskrifternas epok är al-Muqaddima unik för bredden och originaliteten i sina analytiska inblickar. Den strävar efter en total överblick över människosläktet och samhällsorganisationens former och drivkrafter, regimernas ändamål och funktioner, arbetskraftens och pengarnas roll samt konsterna, hantverken, vetenskaperna och religionerna. Det är en sammanfattning av islams dittillsvarande historiska landvinningar – ett verk som anses ligga vida före motsvarande studier som långt fram i vår tid skrivits av européer. A.J. Toynbee har beskrivit al-Muqaddima som ’det otvivelaktigt största arbetet i sitt slag som någonsin har skapats av något intellekt i någon tid eller på någon plats’. Det har översatts till närmare ett tiotal språk. Ibn Khaldun föddes i Tunis 1332 i en framstående familj av spansk-arabiskt ursprung. Han tillbringade ett rastlöst liv och flyttade kors och tvärs över Nordvästafrika, Spanien och Mellersta Östern, varvid han besatte olika höga poster i förvaltningen, domstolarna och universiteten. Han påbörjade sin världshistoria 1377 i ett ökenfort i Sahara under en självvald vila från vadandet i ’politikens träsk’. Han skrev snabbt och återvände snart till det offentliga livet men fortsatte genom åren att göra tillägg, rättelser och revideringar i sitt monumentala verk. Han dog i Kairo 1406. ’En översättarbragd!’ Ingemar Leckius, SDS ’Arabvärldens bästsäljare… Ibn Khaldun är en arabisk motsvarighet till Machiavelli. Hans bok från 1370-talet… ger en unik möjlighet att formulera en del av de problem som idag ställs i arabvärlden.’ Inga Brandell, SvD

Läs mer om Prolegomena: Introduktion till världshistorien

Prolegomena: Introduktion till världshistorien

oklassificerat, Övrigt

Hitta Prolegomena: Introduktion till världshistorien även hos:
Rulla till toppen