Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design

Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design

Produktutveckling fyller behovet av en modern, grundläggande och syntesinriktad grundbok för högskoleutbildning inom industriell produktutveckling, konstruktion och design. I boken speglas den utveckling av produktutvecklingsmodeller och stödmetoder för konstruktion och design som har drivits både inom den akademiska världen och inom industrin. Den här boken har studenten nytta av under hela sin utbildning – och även som yrkesverksam konstruktör eller designer. Den kan användas både som inläsningslitteratur och som metodstödjande uppslagsverk vid projektarbeten. Läs mer Området produktutveckling karaktäriseras av tvärvetenskaplighet och syntes och skiljer sig från högskolornas traditionella teknikvetenskapliga analysämnen. Utöver produktutvecklingsprocessen behandlar boken relaterade kunskapsområden ur konstruktions- och designperspektiv: kreativitet, visualisering – kommunikation, ergonomi, materialteknik, tillverkningsmetoder, hållfasthetsdimensionering, produktkalkylering, projektplanering och immaterialrätt. Bokens författare är erfarna lärare och forskare inom området med lång erfarenhet av industriell produktutveckling och samarbete med industrin. I denna andra reviderade upplaga har flera helt nya avsnitt tillkommit: – Funktionella produkter – produkter med integrerat tjänsteinnehåll – Designmetodik inom interaktions- och tjänstedesign – ”Lean” produktutveckling – Distribuerad produktutveckling – Set-Based Engineering – STEP–Express – Reversed Engineering – Miljödriven produktutveckling – Meritparametrar för materialval – Ytterligare exempel på utformning av svetsade stålkonstruktioner Bildmaterialet är delvis omarbetat och hela textinnehållet är uppdaterat med omfattande omarbetning, speciellt av: – Produktinnovation och innovationsprocessen – Produktutvecklingsfilosofi, organisation och ledning – Upplevd kvalitet – Aktuella SS-EN-ISO standarder för kvalitets- och miljöledningssystem – Aktuella materialbeteckningar enligt SS-EN-ISO – Immaterialrätt, aktuell lagstiftning för patent och formskydd Om författarna Hans Johannesson och Jan-Gunnar Persson är professorer i maskinkonstruktion vid Chalmers respektive KTH och Dennis Pettersson är professor i industriell design vid LTU i Luleå.

Läs mer om Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design

Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design

oklassificerat, Övrigt

Hitta Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design även hos:
Rulla till toppen