Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt

Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt
Beskrivning av Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt

Sjukvårdsorganisationer är komplexa och innebär många utmaningar. Exempel på detta är långa vårdköer samt en stressig och oförutsägbar arbetsmiljö med pressade medarbetare som följd. Dessa problem beror ofta på att planeringen är kortsiktig och lokal. Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt visar hur en nivåvis produktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Boken använder teorier inom produktionslogistiken och visar hur dessa kan användas i sjukvården. Den innehåller också många praktiska exempel för att underlätta förståelse och tillämpning. Produktionsstyrning i sjukvården beskriver sjukvårdens flöden och hur dessa är beroende av varandra samt hur man kan skapa en organisation som är lätt att styra och planera. Boken diskuterar detaljerat hur behov, kapacitet och balansering på de olika styrningsnivåerna skapar en stabilt planerad daglig verksamhet. Den belyser också de praktiska metoder som krävs för att reducera variationernas störande effekter på planering och styrning, såväl i allmänhet som för de mest kritiska kapaciteterna i sjukvården i dag; operationssalar och vårdplatser. Produktionsstyrning i sjukvården är avsedd för utbildningar i logistik med inriktning på tjänsteproduktion, men kan även användas på omvårdnads- och medicinutbildningar. Den fungerar även som handbok för chefer och logistiker inom sjukvården.

Läs mer om Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt...


Sök bästa pris på Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt hos: