Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker

Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker
Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker
Beskrivning av Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker

Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rättslig väg. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om arbetsrättslig preskription så att misstag kan undvikas. I boken tar vi även upp fall där alternativa vägar föreligger när tidsfrister har löpt ut. Vi ger nu ut den tredje upplagan där i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal finns samlade i en enda bok. Även andra tidsfrister än de som avser preskription redovisas. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal. I denna tredje upplaga har vissa avsnitt i boken omarbetats och utvidgats, på en del ställen ganska rejält, bl.a. om ? preskriptionslagen och dess betydelse för arbetsrättsliga krav ? MBL:s och kollektivavtalens förhandlings- och preskriptionsregler ? anställningsskyddslagens regler om preskription. Det nya är framför allt avsnitten om regler och principer angående preskription inom europarätten som har betydelse för en arbetsrättslig process i Sverige med europarätten som grund. Här finns en redovisning av ? Europakonventionens och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler ? regler om preskription enligt lagen om europeiska företagsråd. Nytt är också avsnitten om preskriptionsregler i uthyrningslagen och lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige. Ett stort antal nytillkomna rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.

Läs mer om Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker...


Sök bästa pris på Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker hos: