Prekariatet : den nya farliga klassen

Prekariatet : den nya farliga klassen
Prekariatet : den nya farliga klassen
Beskrivning av Prekariatet : den nya farliga klassen

Prekär’ betyder ’mycket bekymmersam’. Och den nya samhällsklass som utvecklingsekonomen Guy Standing kallar ’prekariatet’ har det just bekymmersamt. Det handlar om den växande skara människor som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor och stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten utan att kunna hoppas på någon förbättring ens på lång sikt. På en osäker arbetsmarknad där flexibilitet och anpassningsvilja har upphöjts till norm får prekariatets medlemmar betala ett högt pris i form av social marginalisering och fysisk och psykisk ohälsa. Arbetslivets fortlöpande fragmentarisering gör det dessutom svårt för prekariatet att förbättra sina villkor på arbetarklassens traditionella vis, genom klassmedveten solidaritet och politisk pragmatism. Som ett resultat av detta kan prekariatet bli ett lätt byte för populism av olika slag; otrygga och frustrerade människor vill ibland ha snabba och enkla svar på komplicerade frågor. De många migranterna inom prekariatet löper en särskilt stor risk att hamna i ett permanent politiskt utanförskap, i en undanskymd verklighet vid sidan av det etablerade samhället. Men prekariatets farhågor och förhoppningar skulle också kunna utgöra en grogrund för en fördjupad politisk reflektion, menar Standing. Och till och med skapa grundvalen för en ny radikal politik, en ’paradispolitik’ med trygghet och solidaritet i fokus. Guy Standing är professor vid SOAS (School of Oriental and African Studies) vid Londons universitet. ”Prekariatet’ är den bästa sammanfattning jag hittills läst om den splittrade globala klasstrukturen som nu ritar om en hel värld.’ /Åsa Linderborg i Aftonbladet ’Men plötsligt händer något. Bilden blir synlig, och vad som överraskar är inte själva motivet i sig utan den tydlighet med vilket det nu framstår. Varför såg vi inte detta tidigare?’ /Sofia Näsström i SvD

Läs mer om Prekariatet : den nya farliga klassen...


Sök bästa pris på Prekariatet : den nya farliga klassen hos: