Praktisk affärsekonomi : för chefer och entreprenörer

Praktisk affärsekonomi : för chefer och entreprenörer
Praktisk affärsekonomi : för chefer och entreprenörer
Beskrivning av Praktisk affärsekonomi : för chefer och entreprenörer

Är du chef eller entreprenör? Har du ett ekonomiskt ansvar i ditt arbete?  Oavsett bakgrund, erfarenheter och roll förväntas du dagligen ta beslut som påverkar företagets kort- och långsiktiga ekonomi. Med en större kunskap inom affärsekonomi, och hur du kan använda de ekonomiska verktygen, står du bättre rustad att förstå verksamheten och fatta rätt beslut i varje situation.  Praktisk affärsekonomiger dig de kunskaper, metoder, råd och verktyg som du behöver för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Lär dig förstå företagets balans- och resultaträkning, betydelsen av en väl genomtänkt budget och rätt urval av nyckeltal. Få grepp om lönsamhets- och resultatplanering, investeringskalkyler, kapitalbindning, kassaflöde och mycket annat.  Jeanette Berggård är ekonom med över tjugo års erfarenhet och driver företaget Enklare-gruppen AB med inriktning på ekonomi, projektledning och lönsamhetsutveckling. Hon är en uppskattad utbildare inom ekonomi och lönsamhetsutveckling och har tidigare skrivit bl.a. läroboken Företagsekonomi: från begrepp till beslut .

Läs mer om Praktisk affärsekonomi : för chefer och entreprenörer...


Sök bästa pris på Praktisk affärsekonomi : för chefer och entreprenörer hos: