Popper Karl Det Öppna Samhället Och Dess Fie…

Popper Karl Det Öppna Samhället Och Dess Fie…
Popper Karl Det Öppna Samhället Och Dess Fie…
Beskrivning av Popper Karl Det Öppna Samhället Och Dess Fie…

Karl Poppers tänkande såväl hans kunskapsteoretiska som hans politiska emanerar på många sätt ur den egna erfarenheten. På flykt undan nazismen kom han större delen av sitt liv att leva och verka på Nya Zeeland och i England och det är också i England som Det öppna samhället under slutfasen av det andra världskriget för första gången publiceras 1945.

Det öppna samhället är på en och samma gång ett ifrågasättande av Platon Hegel och Marx politiska tänkande av utopism historicism och totalitarism
och ett brandtal för det öppna demokratiska samhället. Det öppna samhället är emellertid fortfarande en högaktuell text. Det är nämligen ett misstag att tro att Popper av många betraktad som en av liberalismens portalgestalter och hans tänkande enbart vände sig mot statssocialism i olika former. Det öppna samhället har betydligt fler fiender än så.

Läs mer om Popper Karl Det Öppna Samhället Och Dess Fie…...


Sök bästa pris på Popper Karl Det Öppna Samhället Och Dess Fie… hos: