Plats Poetik Och Politik – Samtida Konst I…

Plats Poetik Och Politik – Samtida Konst I…
Plats Poetik Och Politik – Samtida Konst I…
Beskrivning av Plats Poetik Och Politik – Samtida Konst I…

Begreppet offentlig konst har under de senaste decennierna utmanats utforskats och utvidgats av konstnärer i Sverige och internationellt. I den här omvandlingen har ett poetiskt tilltal inte nödvändigtvis stått i konflikt med ett politiskt. Konstnärer arbetar numer med estetiska aspekter parallellt med ambitioner att integrera konsten i det socialas domän ofta med syftet att diskutera frågor som demokrati jämlikhet integration migration hemlöshet och rasism. Ibland står också konstproduktionens sociala natur i fokus. Konstnären belyser då sin och konstens relation till brukarna som inte sällan involveras helt konkret i skapandet. Gamla kategoriseringar fungerar inte längre när den offentliga konsten befinner sig på gränsen mellan konst och arkitektur eller mellan konst och street art när den tar plats på ställen som annars är reserverade för reklam och konsumtion eller tar sig uttryck i form av sociologiska undersökningar där människor (publiken) är aktivt engagerade som en del av själva verket.
I Plats poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet kastar skribenter från olika håll konsthistoriker forskare konstnärer och kritiker på sitt eget sätt ljus över teman som berör relationen mellan konst och det offentliga rummet: makt och motstånd det platsspecifika rätten tillrummet feministiska perspektiv på offentligheten och mycket annat. Upplägget är rikt och dynamiskt med åtskilliga diskussioner om aktuella konstverk och projekt alltsammans illustrerat i över 130 färgbilder.

Läs mer om Plats Poetik Och Politik – Samtida Konst I…...


Sök bästa pris på Plats Poetik Och Politik – Samtida Konst I… hos: