Pipes Richard Den Ryska Revolutionen

Pipes Richard Den Ryska Revolutionen
Pipes Richard Den Ryska Revolutionen
Beskrivning av Pipes Richard Den Ryska Revolutionen

Richard Pipes mästerliga arbeten The Russian Revolution och Russia under the Bolshevik Regime betraktas internationellt som den klassiska gestaltningen av tjugonde århundradets mest genomgripande och stilbildande samhällsomstörtning.

Professor Pipes har av dessa båda verk sammanställt en koncis och övertygande tolkning av den serie våldsamma händelser vilkas politiska sociala och ideologiska konsekvenser kommer att göra sig märkbara många generationer framöver. Författaren diskuterar de faktorer som gjorde revolutionen möjlig (dock inte oundviklig). Han berättar om hur Lenin grep makten och om mordet på tsarfamiljen; beskriver inbördeskriget mellan de vita och de röda och den ohyggliga hungersnöden 1921 och hur bolsjevikerna därpå befäste sin makt. Författaren klargör vidare hur stalinismen var en skapelse av Lenin; påvisar att kommunisternas agerande i Ryssland är att se som sprunget ur ryska förhållanden och inte importerat västerifrån.

Den ryska revolutionen lika lärd som den är lättillgänglig kommer förmodligen att ses som ett enbands standardverk när det gäller dessa händelser vilka skapade en obarmhärtig ideologisk utopi som varade i 75 år.

Översättning Staffan Skott

Läs mer om Pipes Richard Den Ryska Revolutionen...


Sök bästa pris på Pipes Richard Den Ryska Revolutionen hos: