Piltz Anders Det Gråtande Djuret – Människan…

Piltz Anders Det Gråtande Djuret – Människan…
Piltz Anders Det Gråtande Djuret – Människan…
Beskrivning av Piltz Anders Det Gråtande Djuret – Människan…

»Djur vet från början hur de ska bete sig. Människan har en
enda medfödd förmåga som inte behöver inläras med möda:
gråten.
Så sade Plinius den äldre naturvetenskapsman som omkom
vid Vesuvius utbrott 79 e. Kr. Under hela livet letar människan
efter sin försvunna bruksanvisning efter den stora Koden. Ingen
idé kan vara mer ödesdiger än den hon gör sig om sig själv.
De svar hon finner är både storslagna patetiska och förfärande.
Det gråtande djuret berättar historien om hur människan de
senaste tretusen åren har sett på sig själv sin plats på jorden
och sin uppgift där. Trots alla förändringar förblir de elementära
frågorna förvånansvärt lika. Finns det en formel för allt? Finns
det en »naturlig moral? Finns det någon orubblig sanning att
lita på? Vågar man ta något på fullt allvar? Får man skämta med
det heliga? Finns det en helhet eller måste man nöja sig med
skärvor?
Och viktigast av allt: Varför finns frågorna? Varför finns Frågan?
Det som i dag och här tycks självklart hade egentligen kunnat
vara helt annorlunda. Att det är som det är och att vi reagerar
som vi gör att vi tänker som vi tänker det beror i hög grad
på den tradition vi står i medvetet eller omedvetet den europeiska
traditionen.
anders piltz är professor emeritus i latin vid Lunds universitet
idéhistoriker och katolsk präst i dominikanorden. Han har
publicerat en rad böcker i ämnet människosyn för vilka han fått
bl a John Landquist-priset av Samfundet De Nio och Kellgrenpriset
av Svenska Akademien.

Läs mer om Piltz Anders Det Gråtande Djuret – Människan…...


Sök bästa pris på Piltz Anders Det Gråtande Djuret – Människan… hos: