Picetti Margareta Matte Direkt Safari 3b Ele…

Picetti Margareta Matte Direkt Safari 3b Ele…
Picetti Margareta Matte Direkt Safari 3b Ele…
Beskrivning av Picetti Margareta Matte Direkt Safari 3b Ele…

MatteSafari 1-3 är anpassad till nya läroplanen med moment som tredimensionella figurer symmetri tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet. Vi har också lagt ett ökat fokus på problemlösning.
Här finns laborativa övningarna som inleder varje nytt moment tydliga förklaringar där vi går från det konkreta till det abstrakta samt en möjlighet att individualisera utifrån elevens behov.En nyhet är att vi kompletterat med moment som tredimensionella figurer symmetri tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet.

Bingel
Till MatteSafari finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter t ex som läxa repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång stödjande filmer och mycket mer.

Läs mer om Picetti Margareta Matte Direkt Safari 3b Ele…...


Sök bästa pris på Picetti Margareta Matte Direkt Safari 3b Ele… hos: