Piaget : och det tänkande barnet i utveckling

Piaget : och det tänkande barnet i utveckling
Piaget : och det tänkande barnet i utveckling
Beskrivning av Piaget : och det tänkande barnet i utveckling

Följande områden behandlas: viktiga milstolpar och stadier i barns tänkande spädbarnets kunskap om den fysiska omvärlden genom  sinnena och rörelse hur framväxten av symboltänkande och språk under de tidiga åren kan främjas objektpermanens det egocentriska tänkandets betydelse under den tidiga  barndomens lärande och utveckling. I boken diskuteras följderna av utvecklingen på dessa områden för barns sociala, emotionella och intellektuella utveckling. Uppdateringar av Piagets teori beskrivs också med hänvisning till aktuell forskning om kognitiv utveckling i barndomen. Med sitt särskilda fokus på hur Piagets principer och begrepp kan tillämpas på barn under de tidigaste åren, är denna bok en ovärderlig resurs både för yrkesverksamma i förskolan och för studenter på förskollärarutbildningen.

Läs mer om Piaget : och det tänkande barnet i utveckling...


Sök bästa pris på Piaget : och det tänkande barnet i utveckling hos: