Pettersson Ulla Socialt Arbete Politik Och …

Pettersson Ulla Socialt Arbete Politik Och …
Pettersson Ulla Socialt Arbete Politik Och …
Beskrivning av Pettersson Ulla Socialt Arbete Politik Och …

Denna bok skildrar det sociala arbetets utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut i USA och Sverige. Författaren sätter utvecklingen i relation till den politiska och ekonomiska situationen under olika tidsskeden i respektive land. En sådan jämförelse ger en förståelse för det sociala arbetets plats i samhället dess inbyggda motsättningar och svårigheterna att uppnå en klar identitet.

Socialt arbete som yrkesverksamhet har i såväl Sverige som USA sina rötter i den filantropiska välgörenheten. Utvecklingen av socialt arbete i de båda länderna skiljer sig dock påtagligt framför allt beroende på skillnader i politisk struktur och välfärdsstatens utformning. Stora olikheter finns också när det gäller det sociala arbetets professionalisering. Som ett sammanbindande tema i boken skildras utvecklingen av casework – den metod i socialt arbete som under lång tid var förknippad med professionalitet. Casework som från början var själva kärnan i det sociala arbetet i USA överfördes till Sverige på femtiotalet men kom aldrig att bli helt etablerad. I USA kom casework så småningom att utsättas för häftig kritik och försvann som begrepp efter närmare hundra år.

Många kvinnor har spelat en mycket betydelsefull roll inom socialt arbete. Författaren ägnar var sitt kapitel åt tre förgrundsgestalter: Mary Richmond och Bertha Reynolds från USA och Marja Almqvist från Sverige.

Socialt arbete politik och professionalisering riktar sig till studerande i socialt arbete till yrkesverksamma liksom till forskare som vill veta mer om det sociala arbetets rötter och om en yrkeskårs strävan efter att vinna legitimitet.

Ulla Pettersson är socionom Master of Social work (USA) fil dr i sociologi och professor emerita i socialt arbete. Hon har varit verksam vid Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden har varit socialtjänsten dess organisation och klientarbete samt etiska frågor i socialt arbete.

Läs mer om Pettersson Ulla Socialt Arbete Politik Och …...


Sök bästa pris på Pettersson Ulla Socialt Arbete Politik Och … hos: