Personuppgiftslagen : En kommentar

Personuppgiftslagen : En kommentar
Personuppgiftslagen : En kommentar
Beskrivning av Personuppgiftslagen : En kommentar

Personuppgiftslagen kommenteras paragraf för paragraf i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2011.
Kommentaren systematiserar och kommenterar även den omfattande praxis som vuxit fram kring lagen sedan 1998 bl.a. vägledande rättsfall från EG-domstolen Högsta domstolen och Regeringsrätten samt praxis från Datainspektionen och Justitiekanslern.

Läs mer om Personuppgiftslagen : En kommentar...


Sök bästa pris på Personuppgiftslagen : En kommentar hos: