Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi
Personlighetspsykologi
Beskrivning av Personlighetspsykologi

Vad menas med personlighet och vad är personlighetspsykologi? Varför är den ene känslig, estetiskt sinnad och sentimental medan den andre är praktiskt lagd och helt osentimental? Varför är den ene försiktig och lite blyg i sociala situationer medan den andre är pratsam och sällskaplig? Hur och varför utvecklas en människas personlighet på ett visst sätt? Hur och varför skiljer sig människors personligheter från varandra? Hur och varför nöjer sig vissa med sin personlighet medan andra försöker förändra sin? Det här är frågor som personlighetspsykologin ägnar sig åt. Boken går igenom de viktigaste personlighetspsykologiska uppfattningarna: egenskapsteori, psykoanalys, radikal behaviorism, social inlärningsteori, kognitiv teori, existentialistisk psykologi och handlingsteori samt en rad av de mest betydande teoretikerna, bland andra Adler, Bandura, Erikson, Eysenck, Freud, Anna Freud, Hartmann, Jung, Kelly, Klein, Kohut, Leontjev, Maslow, Rogers, Skinner och Winnicott. Dessa teoretiker och deras skilda uppfattningar sätts in i en metamodell som gör det möjligt att jämföra de olika personlighetsteorierna med varandra.

Läs mer om Personlighetspsykologi...


Sök bästa pris på Personlighetspsykologi hos: