Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul

Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul
Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul
Beskrivning av Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på individen. Det gäller att prestera och vara effektiv, men lika viktigt tycks det, är jakten på status, inflytande och respekt. Kort och gott handlar det om att vara någon – att odla en positiv (yrkes)identitet – och i denna bok vill vi undersöka frågor som rör arbete och identitet med fokus på en särskild yrkesgrupp: personal-/HR-chefer. Personalchefer anses ofta vara en grupp på frammarsch i ”den nya ekonomin”. De utgör därmed ett intressant fokus för den som vill förstå det moderna, identitetsfrämjande – och ibland identitetsunderminerande – arbetslivet. HR-chefer och deras praktik är även intressanta i sig. Numera finns det särskilda universitetsutbildningar för den som vill bli personalspecialist, och det finns även starka professionsanspråk inom yrkesgruppen. En hel del finns skrivet om HRM som praktik, dock inte lika mycket om personal­arbete i praktiken. I denna bok vill vi ge en djup och levande illustration av ämnet. I fokus ligger personal- eller HR-chefen och dennes, ofta strategiska, ambitioner. Men som vi ska se är verkligheten långt ifrån perfekt och ibland blir det kanske lika mycket ”strul” som strategi. Boken bygger på djupstudier av personalchefer och ger en rik belysning av personalchefsarbete och de dilemman som detta innebär. Den är av intresse för personalchefer och för utbildningar inom HRM, men är också av bredare relevans – för den som vill förstå identitet, inflytande och statusfrågor, i det moderna arbetslivet.

Läs mer om Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul...


Sök bästa pris på Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul hos: