Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
Beskrivning av Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

I denna bok ges en klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvud taget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen.

Läs mer
Den personrättsliga delen tar upp grundbegrepp såsom fysiska och juridiska personers rättskapacitet samt innebörden av rättslig handlingsförmåga. Den avt

Läs mer om Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten...


Sök bästa pris på Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten hos: