Pedodonti

Pedodonti
Pedodonti
Beskrivning av Pedodonti

Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling. Boken bygger därför på ett åldersperspektiv och innehållet är uppdelat i tre åldersgrupper: Förskolebarnet, Skolbarnet och Tonåringen. Huvudinriktningen är aktuella diagnostiska och förebyggande strategier. De som arbetar med barntandvård lägger den viktiga grunden för en framtida god tandhälsa. Prevention och riskbedömning utgör viktiga delar inom barntandvården och ett separat avsnitt behandlar därför Evidens, riskbedömning och prevention. Därtill kommer avsnittet Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning, som diskuterar hur man på bästa sätt omhändertar denna viktiga grupp av barn och ungdomar. Boken vänder sig i första hand till tandhygieniststuderande, men också till yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister och allmäntandläkare Om författarna Ingegerd Mejàre är professor emerita i pedodonti vid Tandvårdshögskolan, Malmö. Thomas Modéer är professor emeritus i pedodonti vid Karolinska Institutet, Stockholm. Svante Twetman är professor i cariologi vid Köpenhamns Universitet.  

Läs mer om Pedodonti...


Sök bästa pris på Pedodonti hos: