Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels Émile Durkheim Michel Focault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Gidd

Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels Émile Durkheim Michel Focault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Gidd
Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels Émile Durkheim Michel Focault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Gidd
Beskrivning av Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels Émile Durkheim Michel Focault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Gidd

Inom pedagogiken finns det idag ett växande intresse för sociologiska teoribildningar. De klassiska pedagogiska teorierna trängs tillbaka samtidigt som man i allt högre grad arbetar med pedagogikens sociala kontext. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv är ett bidrag till denna utveckling.

Antologin ger en introduktion till ett antal sociologiska tänkare som spelar en viktig roll i den pedagogiska debatten: Karl Marx och Friedrich Engels Émile Durkheim Mi

Läs mer om Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels Émile Durkheim Michel Focault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Gidd...


Sök bästa pris på Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels Émile Durkheim Michel Focault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Gidd hos: